Einde verscherpt toezicht voor De Vrede Thuiszorg in Veldhoven

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft het verscherpt toezicht op De Vrede Thuiszorg in Veldhoven beëindigd. De Vrede Thuiszorg heeft de afgelopen maanden de nodige verbeteringen in de wijkverpleging doorgevoerd.

Meter waarbij de wijzer op een groen vlak staat, wat einde maatregel betekent.
Beeld: ©IGJ

Dit was er aan de hand

Op 22 januari 2024 heeft de inspectie De Vrede Thuiszorg onder verscherpt toezicht gesteld. De inspectie zag tekortkomingen op het gebied van voldoende personeel, de kennis en deskundigheid van de zorgverleners en het systematisch bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de zorg. De Vrede Thuiszorg moest die tekortkomingen binnen 6 maanden wegnemen.

Dit heeft De Vrede gedaan

Gedurende het verscherpt toezicht heeft de inspectie de voortgang nauwlettend gevolgd. Tijdens een tussentijds bezoek op 7 mei 2024 liet De Vrede Thuiszorg zien dat zij voldoet aan de normen voor goede zorg. Zo toont De Vrede Thuiszorg onder meer aan dat de inzet van deskundig personeel past bij het aantal cliënten en hun zorgvraag. Ook verzamelt De Vrede Thuiszorg informatie om zicht de hebben op de kwaliteit van de zorg en indien nodig die te verbeteren. 

Hoe nu verder

De Vrede Thuiszorg heeft de tekortkomingen al weggenomen. Dit terwijl het verscherpt toezicht nog zou lopen tot 22 juli 2024. De inspectie heeft het verscherpt toezicht daarom per 18 juni 2024 beëindigd.

De Vrede Thuiszorg

Veldhoven

Documenten