Inspectie kijkt in gehandicaptenzorg naar medicatieveiligheid

De Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) bezoekt in mei, juni en juli onaangekondigd zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg om te kijken naar het veilig geven en bewaren van medicijnen. 

Beeld: ©ANP | Hollandse Hoogte | Sabine Joosten

Tijdens bezoeken vorig jaar bleek dat bij ruim de helft van de zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg de medicatieveiligheid op belangrijke punten niet op orde was. En ook bij de meeste andere zorgaanbieders waren er nog verbeteringen nodig. Zo werden medicijnen niet altijd op de juiste manier bewaard. Of het verstrekken van medicijnen werd niet altijd goed geregistreerd.

Tijdens de komende bezoeken bekijkt de inspectie verschillende onderdelen: het bewaren en toedienen van medicijnen en het registreren ervan. Ook mag de inspectie dossiers inzien en spreekt zij met mensen die erbij betrokken zijn. Bijvoorbeeld bestuurders, beleidsmedewerkers, leidinggevenden en zorgverleners.

De inspectie kondigt de bezoeken nu al aan, in de verwachting dat zorgaanbieders zelf alvast kijken of zij hun medicatieveiligheid op orde hebben.

Toetsingskader

De inspectie gebruikt voor het toezicht op het veilig geven van medicijnen het toetsingskader medicatieveiligheid. Daarin is aangesloten bij de Handreiking voor medicatiebeleid van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.