Einde aanwijzing voor IMMUNO LAB in Hulst, omdat de zorgverlening is gestopt

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de aanwijzing met preventieve last onder dwangsom voor IMMUNO LAB beëindigd. Dit omdat de zorgaanbieder is gestopt met het verlenen van zorg. 

Meter waarbij de wijzer op een grijs vlak staat, wat einde maatregel betekent omdat de zorg is gestopt.
Beeld: ©IGJ

Dit was er aan de hand

In maart 2023 gaf de inspectie IMMUNO LAB een aanwijzing met daaraan verbonden een preventieve last onder dwangsom. De enige bij IMMUNO LAB werkzame zorgverlener (tevens de bestuurder) voerde handelingen uit waartoe hij niet bevoegd is, zoals het afnemen van bloed en voorschrijven van medicatie. De zorgverlener werd eerder al in België als arts doorgehaald. Daarnaast waren er bij IMMUNO LAB tekortkomingen op het gebied van hygiëne en infectiepreventie. Omdat de inspectie er geen vertrouwen in had dat de zorgverlener zou stoppen met het uitvoeren van de onbevoegde handelingen, legde de inspectie naast de aanwijzing ook een preventieve last onder dwangsom op.

Vlak na de aanwijzing is de zorgaanbieder op eigen initiatief gestopt met de zorgverlening in Nederland. De website van IMMUNO LAB is niet meer toegankelijk en het pand is gesloten. Ook ontving de inspectie geen meldingen meer waaruit blijkt dat de zorgverlener nog zorg verleent of heeft verleend in Nederland. 

Hoe nu verder?

IMMUNO LAB is gestopt als zorgaanbieder. Daarmee is de aanwijzing met de daaraan verbonden preventieve last onder dwangsom tot een einde gekomen.

IMMUNO LAB

Hulst

Documenten