Aanwijzing voor R & F Care in Biervliet

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft R & F Care een aanwijzing gegeven. R & F Care is een organisatie die binnen een gescheiden woon/zorgvorm persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en huishoudelijke hulp biedt. Op dit moment verleent R & F Care geen goede zorg aan cliënten. De zorg en hulp die zij biedt, brengt hoge risico’s met zich mee voor de cliënten. Binnen 3 maanden moet R & F Care die risico’s wegnemen.

Meter waarbij de wijzer op het rode vlak staat, wat een zware maatregel betekent
Beeld: ©IGJ

Dit is er aan de hand

Op 5 oktober 2023 bezocht de inspectie Zorgboerderij de Markies. Dit na een eerder bezoek in 2022. De zorgboerderij is een locatie van R & F Care. De inspectie constateert dat R & F Care niet voldoet aan de normen voor goede zorg.

Zo worden onder meer wensen, doelen en afspraken niet goed bijgehouden in de dossiers van cliënten. Ook zijn de zorgverleners niet altijd aantoonbaar bekwaam voor de voorbehouden en risicovolle handelingen die zij uitvoeren. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor het geven van medicijnen. Dat kan risico’s met zich meebrengen voor de cliënten.

Hoe nu verder?

De inspectie heeft er onvoldoende vertrouwen in dat R & F Care zonder ingrijpen snel de vereiste verbeteringen doorvoert. Daarom legt de inspectie een aanwijzing op. Dat is een bestuursrechtelijke maatregel waarmee de inspectie een zorgaanbieder verplicht maatregelen te nemen om de zorg te verbeteren. R & F Care moet zo snel mogelijk, maar uiterlijk voor 23 februari 2024 voldoen aan de aanwijzing.

Document

Instellingsrapport R&F Care B.V. locatie Zorgboerderij De Markies, Biervliet 11 oktober 2023

R & F Care

Biervliet