Aanwijzing voor Zonnehoeve in Zeewolde

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Zonnehoeve in Zeewolde een aanwijzing opgelegd. Zonnehoeve is een zorgboerderij die dagbesteding en 24-uurszorg biedt aan mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. De zorgboerderij voldoet niet aan de normen voor goede zorg. Dit moet de Zonnehoeve binnen 4 maanden verbeteren.

Meter waarbij de wijzer op het rode vlak staat, wat een zware maatregel betekent
Beeld: ©IGJ

Dit is er aan de hand

Op 6, 7 en 13 september 2023 bezocht de inspectie Zonnehoeve. De inspectie zag dat er tekortkomingen zijn. Het gaat onder meer om de volgende tekortkomingen:

  • Medicijnen worden niet goed opgeslagen en verstrekt. Ook zijn de zorgverleners niet aantoonbaar bekwaam om dit te doen.
  • De zorg is niet goed afgestemd op de behoefte van de cliënten. De doelen gericht op psychiatrisch functioneren of persoonlijk herstel komen onvoldoende naar voren in de zorgplannen. Ook de risico’s bij cliënten zijn niet verwerkt in de zorgplannen.
  • De cliëntdossiers worden onvoldoende bijgehouden.
  • Zonnehoeve stuurt niet op de kwaliteit van de zorg. Zo is er geen werkwijze om incidenten extern te melden. En wordt er onvoldoende onderzocht hoe incidenten voorkomen kunnen worden.
  • De kennis en deskundigheid van de zorgverleners is onvoldoende afgestemd op de (complexe) psychiatrische problematiek van de cliënten.

Daar komt bij dat Zonnehoeve de inspectie tegenstrijdige informatie gaf en onvoldoende urgentiebesef en lerend vermogen heeft laten zien. Hierdoor heeft de inspectie er onvoldoende vertrouwen in dat Zonnehoeve zonder ingrijpen van de inspectie zal voldoen aan de normen voor goede zorg.

Hoe nu verder?

Zonnehoeve moet zo snel mogelijk, maar uiterlijk 21 maart 2024 voldoen aan de normen uit de aanwijzing. Als Zonnehoeve niet binnen de gestelde termijn aan de aanwijzing voldoet, kan de inspectie nieuwe maatregelen nemen.

Documenten

Zonnehoeve

Zeewolde