Einde last onder dwangsom voor Zusters Verzorgen Thuis uit Den Haag, want de zorg is gestopt

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de last onder dwangsom voor Zusters Verzorgen Thuis (ZVT) beëindigd. De Haagse thuiszorgaanbieder is gestopt met het verlenen van zorg. Hiermee zijn de risico’s die de zorg van ZVT met zich meebracht weggenomen. De cliënten ontvangen nu zorg van andere zorgaanbieders.

Meter waarbij de wijzer op een grijs vlak staat, wat einde maatregel betekent omdat de zorg is gestopt.
Beeld: ©IGJ

Dit is er aan de hand

Op 12 april legde de inspectie ZVT een last onder dwangsom op. Dit was omdat de thuiszorgaanbieder nog niet voldeed aan 1 onderdeel van een eerdere aanwijzing.

De zorgverleners van ZVT rapporteerden niet volgens de gemaakte afspraken, zoals het direct rapporteren na elk zorgmoment. Dit is belangrijk voor de kwaliteit en de continuïteit van de zorg.

Dit heeft ZVT gedaan

De inspectie constateert dat ZVT is gestopt met het verlenen van zorg. De cliënten van ZVT ontvangen inmiddels zorg van andere zorgaanbieders. 1 cliënt verblijft in het buitenland en ontvangt geen zorg.

Hoe nu verder

De risico’s die met de last onder dwangsom weggenomen moesten worden zijn niet meer aan de orde. Gezien het tijdstip waarop deze risico’s zijn weggenomen zijn er geen dwangsommen verbeurd. Als ZVT toch weer zorg gaat verlenen hervat de inspectie het toezicht.

Documenten

Zusters Verzorgen Thuis

Den Haag