Verscherpt toezicht voor PZP Health Care uit Rotterdam

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IG) heeft PZP Health Care onder verscherpt toezicht gesteld. PZP Health Care biedt zorg thuis in de omgeving Rotterdam en Capelle aan den IJssel. Binnen 6 maanden moet PZP Health Care die zorg verbeteren.

Meter waarbij de wijzer op het gele vlak staat, wat een milde maatregel betekent.
Beeld: ©IGJ

Dit is er aan de hand

Op 21 februari bezocht de inspectie PZP Health Care. Dit is een vervolgbezoek op eerdere inspectiebezoeken in 2022 en 2021. De inspectie zag toen tekortkomingen die nog steeds niet zijn verbeterd.

Zo moeten de zorgverleners afspraken met de cliënt over het geven van medicijnen zorgvuldig vastleggen in het cliëntdossier. En hier ook naar handelen. De cliëntdossiers zijn nu niet altijd compleet. Verder moet PZP Health Care kunnen aantonen dat zorgverleners bevoegd en bekwaam zijn voor de medicatiezorg die zij uitvoeren. Dit geldt ook voor de voorbehouden en risicovolle handelingen. De zorgverleners van PZP Health Care moeten ook beter methodisch gaan werken. Daarnaast constateert de inspectie dat de bestuurder van PZP Health Care onvoldoende inzicht heeft in wat er moet verbeteren. Er wordt nu onvoldoende geleerd van (bijna-) fouten en incidenten.

Doordat de tekortkomingen al langere tijd stand houden, heeft de inspectie op dit moment onvoldoende vertrouwen dat PZP Health Care de nodige verbeteringen doorvoert.

Hoe nu verder

PZP Health Care moet zo snel mogelijk, maar op zijn laatst op 9 december 2023 voldoen aan de normen voor goede zorg. De inspectie volgt dit nauwlettend tijdens het verscherpt toezicht. Als het nodig is, kan in inspectie vervolgstappen nemen.

Documenten

PZP Health Care

Rotterdam