Wachtlijsten in de jeugdbescherming lijken normaal te worden, maar mogen er niet zijn

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid vrezen dat wachtlijsten in de jeugdbescherming normaal worden. Het betekent dat kinderen geen jeugdbeschermer hebben terwijl er wel een beschermingsmaatregel over hen is uitgesproken. Dat gaat in tegen de Jeugdwet en uitspraken van rechters worden niet uitgevoerd. De inspecties vinden het niet acceptabel dat kinderen niet de bescherming krijgen waar zij recht op hebben. 

Jongetje in speeltuin, alleen, zittend op de wip met rugzak ernaast op de grond.
Beeld: ©Nationale Beeldbank | Coco Broeken

Dat schrijven de twee inspecties in hun tweede signaal van dit jaar over de jeugdbescherming. Ook bij Veilig Thuis zijn er wachtlijsten, die in sommige regio’s zelfs toenemen. De IGJ heeft de afgelopen maanden verschillende meldingen over calamiteiten gekregen die te maken hebben met deze wachtlijsten.

Hervormingsagenda

Half mei hebben het rijk, de gemeenten, vertegenwoordigers van cliëntorganisaties, professionals en zorgaanbieders een principeakkoord bereikt over de Hervormingsagenda Jeugd. De komende weken wordt deze hervormingsagenda voorgelegd aan de achterban van al deze partijen. De inspecties zien in de hervormingsagenda een positieve ontwikkeling voor de middellange of lange termijn. Maar het is nog geen antwoord op de huidige crisissituatie in de jeugdbescherming. 

Minder werkdruk

Sinds 1 mei gaat de werkdruk voor medewerkers in de jeugdbescherming stapsgewijs omlaag. Per medewerker krijgen zij uiteindelijk maximaal twaalf kinderen onder hun hoede. De inspectie vindt dat belangrijk. De tijd en aandacht voor de meest kwetsbare gezinnen gaat daarmee omhoog. Het zou onacceptabel zijn als hierdoor de wachtlijsten en wachttijden voor andere jeugdigen zouden oplopen. De inspecties houden dit de komende maanden in de gaten.

Proeftuinen

In ‘proeftuinen’ wordt gewerkt aan het verbeteren van de jeugdzorg en gezinsbescherming. De IGJ ziet daarin positieve ontwikkelingen. Maar de inspectie waarschuwt dat er nog veel te doen is om van de proeftuinen te komen tot een landelijke aanpak. De proeftuinen zijn op korte of middellange termijn nog geen oplossing voor de actuele crisis in de jeugdbescherming.

Inspecties houden de vinger aan de pols

De inspecties publiceren vanaf 2023 Signalen Jeugdbeschermingsketen. In deze publicaties staat wat de inspecties ophalen bij de organisaties en professionals in de jeugdzorg. In de signalen staat informatie over de problemen die spelen in de jeugdbescherming en de gevolgen voor kinderen en hun ouders die passende bescherming en hulp nodig hebben.