Aanwijzing voor Royality4Care uit Den Haag

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Stichting Royality4Care uit Den Haag een aanwijzing gegeven. De inspectie heeft grote zorgen over de kwaliteit en veiligheid van de wijkverpleging die Royality4Care biedt. Daarom mag Royality4Care geen zorg meer bieden. Dit mag pas als de inspectie heeft vastgesteld dat de thuiszorgaanbieder voldoet aan de normen uit de aanwijzing.

Meter waarbij de wijzer op het rode vlak staat, wat een zware maatregel betekent
Beeld: ©IGJ

Dit is er aan de hand

Sinds maart 2021 loopt een toezichttraject bij Royality4Care. De inspectie heeft grote zorgen over de kwaliteit en veiligheid van de zorg. De bestuurders stellen zich niet meewerkend op tijdens het toezichttraject en zijn niet bereikbaar. Ook levert Royality4Care opgevraagde informatie niet of niet compleet aan. De informatie die de inspectie wel ontving, nam de zorgen over de kwaliteit en veiligheid van de zorg niet weg. Om die reden is ingrijpen van de inspectie nodig.

Hoe nu verder

Royality4Care moet op zijn laatst 5 mei de zorgverlening stoppen. Om een einde te maken aan de risico’s voor de veiligheid van cliënten is deze ingrijpende maatregel nodig. Royality4Care mag pas weer zorg bieden als de thuiszorgaanbieder voldoet aan de normen uit de aanwijzing.

Documenten

Royality4Care

Den Haag