Gouden Zorg uit Hengelo onder verscherpt toezicht

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) stelt Gouden Zorg onder verscherpt toezicht. Gouden Zorg biedt zorg aan huis in de omgeving Hengelo. Die zorg voldoet niet aan de normen voor goede zorg. Binnen 6 maanden moet Gouden Zorg de zorg verbeteren.

Meter waarbij de wijzer op het gele vlak staat, wat een milde maatregel betekent.
Beeld: ©IGJ

Dit is er aan de hand

Op 3 januari bezocht de inspectie Gouden Zorg. Dit was een vervolg op een eerder bezoek in 2022. De inspectie ziet risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Zowel de zorgverleners als de bestuurder moeten meer methodisch gaan werken. Dit betekent onder meer dat zij informatie over de plannen, tussentijdse evaluaties en resultaten beter moeten opschrijven.

Ook zijn de zorgverleners onvoldoende bekend met wetgeving waar zij mee te maken hebben of weten zij onvoldoende hoe zij deze kennis kunnen gebruiken. Een voorbeeld hiervan is de Wet zorg en dwang (Wzd). Daarnaast heeft Gouden Zorg te weinig deskundigheid in huis om een plan van aanpak te maken en deze uit te voeren. Dit is nodig om de zorg te verbeteren.

Hoe nu verder

Gouden Zorg voert verbeteringen niet snel genoeg door, daardoor kunnen risico’s voor de cliënten ontstaan. Daarom stelt de inspectie de thuiszorgaanbieder onder verscherpt toezicht. Gouden Zorg moet op zijn laatst 7 oktober 2023 voldoen aan de normen voor goede zorg. De inspectie volgt dit nauwgezet. Als het nodig is kan de inspectie verdere maatregelen nemen.

Documenten

Gouden Zorg

Hengelo