Last onder dwangsom voor Papa Zorg in Den Haag

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Papa Zorg in Den Haag een last onder dwangsom opgelegd. De thuiszorgaanbieder voldoet nog niet aan alle onderdelen van de eerder opgelegde aanwijzing. 

Meter waarbij de wijzer op het rode vlak staat, wat een zware maatregel betekent
Beeld: ©IGJ

Dit is er aan de hand

Op 6 maart bezocht de inspectie Papa Zorg. Dit bezoek was een vervolg op de aanwijzing die de inspectie afgelopen november gaf. De inspectie ziet dat Papa Zorg nog niet aan alle onderdelen van de aanwijzing voldoet.

De inspectie verwacht dat Papa Zorg afspraken maakt voor het geven van medicijnen, waar de zorgverleners zich ook aan houden. Ook moeten de zorgverleners de zorg die zij hebben geboden bijhouden in de cliëntdossiers.

Daarnaast moet Papa Zorg de kwaliteit van de zorg blijvend in de gaten houden. De wijkverpleegkundige moet signalen van cliënten verzamelen en bespreken met de andere zorgverleners. Tot slot moeten (bijna-)incidenten en fouten gebruikt worden om van te leren en de zorg te verbeteren.

Dit heeft Papa Zorg gedaan

De inspectie zag ook dat Papa Zorg op een aantal onderdelen al verbeterde. Zo krijgen de cliënten nu zorg die aansluit bij hun behoeften. Alle cliënten hebben een compleet zorgplan, dat zij ook thuis kunnen inzien. Daarnaast hield Papa Zorg zich aan de opgelegde cliëntenstop en informeerde Papa Zorg de inspectie maandelijks over het aantal cliënten die zorg krijgen.

Hoe nu verder

Om ervoor te zorgen dat Papa Zorg alsnog aan alle onderdelen van aanwijzing voldoet, legt de inspectie een last onder dwangsom op. De dwangsom is 4.000 euro per 4 weken, met een maximum van 8.000 euro. Als Papa Zorg binnen 4 weken aan alles voldoet, hoeft de thuiszorgaanbieder de dwangsom niet te betalen. 

De inspectie heeft daarnaast de aanwijzing voor de overige onderdelen beëindigd, omdat Papa Zorg hieraan voldoet. Dit betekent dat Papa Zorg weer nieuwe cliënten aan mag nemen.

Documenten

Papa Zorg B.V.

Den Haag