Proces van schoonmaken van flexibele endoscopen op hoofdlijnen op orde, maar verbetering mogelijk

Flexibele endoscopen die patiënten via hun anus of mond krijgen ingebracht voor diagnostiek of het behandelen van maag, darmen of lever, worden zo goed mogelijk schoongemaakt. Na gebruik bij de ene patiënt wordt de endoscoop gereinigd, gedesinfecteerd en gedroogd voor gebruik bij een andere patiënt. Ziekenhuizen en particuliere klinieken hebben dit proces op hoofdlijnen goed op orde. Maar 100 procent zekerheid bestaat niet, en verbeteringen zijn nog mogelijk. 

Dat blijkt uit onderzoek door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De inspectie keek bij 12 ziekenhuizen, een steekproef uit 72 ziekenhuizen. En bij alle 5 particuliere klinieken die MDL-endoscopen gebruiken.

Grote gezondheidswinst, zorgvuldig proces

Het gebruik van endoscopen levert grote gezondheidswinst op voor patiënten. Ze zijn niet meer weg te denken uit de gezondheidszorg. De flexibele endoscoop komt tijdens het gebruik in aanraking met micro-organismen (zoals bacteriën en virussen) in het maagdarmkanaal van de patiënt. Voorkomen moet worden dat materiaal of micro-organismen van de patiënt in of op de endoscoop achterblijven en worden overgebracht naar een andere patiënt. Daarom worden endoscopen met moderne apparatuur schoongemaakt, gedesinfecteerd en gedroogd. In die apparaten zijn al controles ingebouwd. Toch kunnen de controles daarná soms nog beter. Ook moet verouderde apparatuur tijdig vervangen worden. Vuile en schone endoscopen moeten altijd goed van elkaar gescheiden blijven.

Zorgaanbieders gaan voor kwaliteit en veiligheid

De inspectie heeft er vertrouwen in dat alle ziekenhuizen en particuliere klinieken eraan werken om het proces van reinigen, desinfecteren en drogen van de flexibele endoscopen volgens de voorschriften uit te voeren, te controleren en te borgen. Maar zelfs als dit proces optimaal wordt uitgevoerd, blijft er toch altijd een infectierisico bestaan. Daarom blijft de inspectie het belang van continue kwaliteitsbewaking en -verbetering benadrukken.