Einde last onder dwangsom voor Rochayda Care in Den Haag, want de zorg is gestopt

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (inspectie) beëindigt de last onder dwangsom voor Rochayda Care in Den Haag. Rochayda Care heeft alle cliënten overgedragen aan een andere zorgaanbieder. Daarmee voldoet de thuiszorgaanbieder aan de eerder opgelegde last onder dwangsom.

Dit is er aan de hand

Op 25 november 2022 gaf de inspectie Rochayda Care een aanwijzing. De thuiszorgaanbieder moest binnen twee weken de zorgverlening stoppen. Rochayda Care moest alle cliënten die zorg ontvangen via de Zorgverzekeringswet (Zvw) en/of de Wet langdurige zorg (Wlz) overdragen naar een andere zorgaanbieder. De inspectie gaf de aanwijzing om een einde te maken aan de risico’s voor de veiligheid van cliënten. Rochayda Care voldeed niet op tijd aan die aanwijzing.

Om af te dwingen dat Rochayda Care alsnog aan de aanwijzing zou voldoen, legde de inspectie een last onder dwangsom op. De inspectie stelt nu vast dat Rochayda Care sinds 1 januari 2023 geen zorg meer verleent.

Einde last onder dwangsom voor Rochayda Care in Den Haag, want de zorg is gestopt
Beeld: ©IGJ

Hoe nu verder

Rochayda Care heeft binnen de begunstigingstermijn van één week voldaan aan de last onder dwangsom. De thuiszorgaanbieder blijft onder toezicht staan van de inspectie. Rochayda Care mag pas weer cliënten aannemen en zorg verlenen als de inspectie vaststelt dat Rochayda Care aan alle normen uit de aanwijzing voldoet.

Documenten

Rochayda Care

Den Haag