Bevel voor zorgaanbieder Aurora Borealis in Wedde opgevolgd

Zorgaanbieder Aurora Borealis in Wedde (gemeente Westerwolde) heeft op dinsdag 20 december de zorg aan 2 cliënten gestaakt en overgedragen. Dat moest op bevel van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) van maandag 19 december. Omdat het bevel is opgevolgd is het daarna geëindigd.

Wat was er aan de hand?

De inspectie was woensdag 14 december onaangekondigd bij Aurora Borealis. Dat is een zorgaanbieder en woongemeenschap voor cliënten met een verstandelijke of meervoudige beperking. Ook had de inspectie informatie van de politie over de situatie bij Aurora Borealis. Bovendien kon de inspectie nog niet uitgezonden filmbeelden bekijken van het televisieprogramma Undercover in Nederland van Alberto Stegeman.

Uit alle informatie bleek dat Aurora Borealis niet aan de normen voor goede en veilige zorg voldeed:

  • De cliënten werden respectloos behandeld en kregen niet de ondersteuning die zij nodig hebben.
  • De zorgverleners namen de methoden over die de bestuurders van Aurora Borealis hen aanleerden en waren niet kritisch over straffen en het effect daarvan op de cliënten.
  • Er was geen systeem om alle incidenten tegen het licht te houden. Er was geen extern deskundige betrokken die de zorgverleners en de bestuurders scherp houdt.

Vooral voor 2 cliënten was de zorg al lang en voortdurend onveilig. In de zorg die zij kregen was sprake van ontoelaatbare praktijken en structurele tekortkomingen. Dit bracht ernstige schade toe aan de kwaliteit van hun bestaan. De inspectie greep daarom met een bevel onmiddellijk in waar het gaat om deze 2 cliënten.

Hoe nu verder?

Aurora Borealis mocht vanaf dinsdag 20 december aan 2 cliënten geen zorg meer geven. Dit verbod is blijvend.

Het bevel van de inspectie over de 2 cliënten is dinsdag 20 december om 16.00 uur ingegaan. Aurora Borealis heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid bij de rechter een voorlopige voorziening tegen openbaarmaking van het bevel te vragen, maar trok dat verzoek later weer in. Daarom publiceert de inspectie pas nu een zakelijke weergave van het bevel. Ook publiceert de inspectie het einde van het bevel, nu Aurora Borealis het heeft opgevolgd.

Documenten

Aurora Borealis

Wedde