Aanwijzing voor Zusters Verzorgen Thuis in Den Haag

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (inspectie) geeft Zusters Verzorgen Thuis (ZVT) een aanwijzing. De Haagse aanbieder van thuiszorg voldoet niet aan de normen voor goede en veilige zorg. Binnen 2 maanden moet ZVT voldoen aan de aanwijzing.

Dit is er aan de hand

Op 23 september bracht de inspectie een onaangekondigd bezoek aan Zusters Verzorgen Thuis (ZVT). De inspectie bezocht in 2019 al een andere zorgorganisatie van dezelfde bestuurder. Die organisatie voldeed niet aan de normen en stopte de zorgverlening. De inspectie constateerde echter dat de bestuurder wel weer zorg ging verlenen, maar dan vanuit ZVT. Daarom besloot de inspectie ZVT te bezoeken.

De inspectie ziet dat ook bij ZVT de zorg tekort schiet. De bestuurder heeft geen beeld wie de cliënten zijn. Daarnaast neemt de bestuurder niet de verantwoordelijkheid voor het aansturen van de zorgonderneming.

De inspectie draagt ZVT in de aanwijzing op dat zij voor de cliënten een actueel en compleet cliëntdossier hebben. Ook moeten de cliënten erop kunnen rekenen dat de wijkverpleegkundige de juiste indicatie stelt. Zorgverleners moeten de zorg goed afstemmen. En moeten de zorgverleners bevoegd en bekwaam zijn voor de zorg die zij geven. Daarnaast moet het voor de cliënten duidelijk zijn van welke zorgaanbieder zij zorg krijgen. Dat staat onder meer in de aanwijzing.

Illustratie die aangeeft dat er een aanwijzing is gegeven aan Zusters Verzorgen Thuis in Den Haag. Zusters Verzorgen Thuis moet binnen 2 maanden risico's wegnemen.
Beeld: ©Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Hoe nu verder

De inspectie heeft er geen vertrouwen in dat ZVT zonder ingrijpen van de inspectie gaat voldoen aan de normen. Daarom geeft de inspectie ZVT een aanwijzing. ZVT moet zo snel mogelijk, maar op zijn laatst 6 februari voldoen aan de aanwijzing. De inspectie volgt dit nauwgezet.

Documenten

Zusters Verzorgen Thuis

Den Haag