Verscherpt toezicht voor King Thuiszorg uit Tiel

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft King Thuiszorg uit Tiel onder verscherpt toezicht gesteld. King Thuiszorg biedt thuiszorg in Tiel en Arnhem/Duiven. De zorg daar schiet structureel tekort. Binnen vier maanden moet King Thuiszorg de zorg verbeteren.

Dit is er aan de hand

Op 19 juli bezocht de inspectie King Thuiszorg. Dit na een eerder bezoek in 2021. De inspectie heeft King Thuiszorg al vaker gewezen op tekortkomingen. Desondanks voldoet King Thuiszorg nog niet aan de normen voor goede zorg.

Verscherpt Toezicht King Thuiszorg
Beeld: ©IGJ

Zo zijn niet alle zorgverleners op de hoogte van de gemaakte afspraken over het geven van medicijnen. Ook biedt King Thuiszorg onvoldoende scholing over onvrijwillige zorg. Daarbij is er onvoldoende aandacht voor het leren en verbeteren van incidenten. Door de aanhoudende tekortkomingen zijn er risico’s voor de veiligheid van patiënten.

Op dit moment heeft de inspectie onvoldoende vertrouwen in het bestuur van King Thuiszorg om dit zelf te verbeteren. Daarom is verscherpt toezicht nodig.

Hoe nu verder

King Thuiszorg moet op zijn laatst voor 10 februari 2023 voldoen aan de normen voor goede zorg. De inspectie volgt dit proces tijdens het verscherpt toezicht. Als het nodig is kan de inspectie verdere maatregelen nemen.

Documenten

King Thuiszorg