IGJ beboet 16 artsen voor voorschrijven medicijnen bij corona

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de afgelopen maanden 16 artsen beboet voor het voorschrijven van medicijnen bij corona die daar niet voor zijn geregistreerd. De boetes zijn verstuurd tussen juli en oktober van dit jaar. De 16 artsen hebben tijdens de coronapandemie ivermectine en/of hydroxychloroquine voorgeschreven voor de behandeling van corona.

Off-label

In Nederland is het uitgangspunt dat artsen geen geneesmiddelen voorschrijven die voor andere ziekten op de markt zijn gebracht. In de wet geldt hiervoor één uitzondering, dit wordt off-label voorschrijven genoemd. Off-label voorschrijven mag alleen als daarover binnen de beroepsgroep protocollen of standaarden zijn ontwikkeld. Als er protocollen of standaarden van de beroepsgroep in ontwikkeling zijn, dan mag het alleen als het voorschrijven aan een bepaalde patiënt is overlegd met een apotheker. 

Geen protocollen

Er zijn geen protocollen of standaarden van de beroepsgroep die het gebruik van ivermectine en hydroxychloroquine toestaan. Sterker nog, in de standaarden en protocollen van de beroepsgroep staat expliciet dat voor het off-label gebruik van deze middelen bij Covid-19 geen plek is. Voor deze 16 artsen was het off-label voorschrijven daarom niet toegestaan. 
 
De hoogste boete die de IGJ in deze zaken dit jaar heeft opgelegd bedraagt bijna € 13.000. Deze arts heeft deze medicijnen zo’n 150 keer voorgeschreven.