Aanwijzing voor Algemeen Thuiszorg Nederland in regio Amersfoort en Zeist

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Algemeen Thuiszorg Nederland B.V. (A.T.N.) een aanwijzing gegeven. A.T.N. biedt hulp en zorg thuis in de regio Amersfoort en Zeist. De inspectie heeft grote zorgen over de tekortkomingen in de geboden zorg. Binnen vier maanden moet A.T.N. aan de aanwijzing voldoen.

Dit is er aan de hand

Op 23 november 2021 stelde de inspectie A.T.N. onder een verscherpt toezicht voor de duur van vier maanden. In die periode volgde de inspectie de thuiszorgaanbieder intensief. De inspectie stelt nu vast dat het A.T.N. niet is gelukt om te voldoen aan de gestelde normen. Er zijn nog steeds risico’s voor de kwaliteit en de veiligheid van de zorg. De inspectie heeft er geen vertrouwen in dat de zorgaanbieder dit zonder ingrijpen van de inspectie zal verbeteren. Daarom legt de inspectie nu een aanwijzing op. 

Aanwijzing voor Algemeen Thuiszorg Nederland
Beeld: ©IGJ

A.T.N. moet er onder meer voor zorgen dat alle zorgverleners aantoonbaar bevoegd en bekwaam zijn voor de soms risicovolle taken die zij uitvoeren. Ook moeten de zorgverleners afspraken vastleggen in de zorgplannen van hun cliënten en een dubbele controle doen bij risicovolle medicatie. Incidenten moeten worden gemeld, onderzocht en nabesproken. Verder moet A.T.N. ervoor zorgen dat de zorgverleners persoonlijke beschermingsmiddelen dragen volgens de meest recente richtlijnen.

Hoe nu verder

Vanwege de ernst van de situatie heeft de inspectie een aanwijzing gegeven. Dat is een bestuursrechtelijke maatregel waarmee we een zorgaanbieder verplichten om de zorg te verbeteren. Als Algemeen Thuiszorg Nederland niet voor 2 september 2022 aan de aanwijzing voldoet, kan de inspectie een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom opleggen om het naleven van de aanwijzing af te dwingen. 

Kaart

Documenten

Algemeen Thuiszorg Nederland

Amersfoort, Zeist