Verscherpt toezicht voor Algemeen Thuiszorg Nederland

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd stelt Algemeen Thuiszorg Nederland (A.T.N.) onder verscherpt toezicht. A.T.N. biedt hulp en zorg thuis in de regio Amersfoort en Zeist. De inspectie heeft zorgen over de tekortkomingen in de geboden zorg. A.T.N. moet binnen vier maanden maatregelen nemen om dit te verbeteren.

Dit is er aan de hand

Op 24 september bracht de inspectie een vervolgbezoek aan A.T.N. Dat was na een eerder inspectiebezoek in het kader van toezicht op nieuwe zorgaanbieders. De inspectie stelt vast dat A.T.N. nog steeds niet voldoet aan de normen voor goede en veilige zorg. A.T.N. heeft te weinig verbeterd sinds het eerste bezoek in mei. Daarom wil de inspectie de thuiszorgaanbieder intensief volgen.

De inspectie verwacht dat A.T.N. maatregelen neemt om de tekortkomingen weg te nemen. Zo heeft de bestuurder geen zicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Ook kan de bestuurder niet aantonen dat alle zorgverleners bevoegd en bekwaam zijn. Bij enkele cliƫnten mist er een actuele indicatie of zorgplan. Daarnaast reageert A.T.N. nauwelijks op informatieverzoeken en vragen van de inspectie.

Hoe nu verder

Algemeen Thuiszorg Nederland moet binnen vier maanden maatregelen nemen om te voldoen aan goede en veilige zorg. De inspectie volgt dit tijdens het verscherpt toezicht nauwgezet. Als het nodig is kan de inspectie verdere maatregelen nemen.

Documenten

Kaart

Kaart

Algemeen Thuiszorg Nederland (A.T.N.)

Amersfoort