Thuiszorgaanbieder Carpe Diem in Rotterdam onder verscherpt toezicht

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft thuiszorgaanbieder Carpe Diem in Rotterdam onder verscherpt toezicht gesteld. De zorg voldoet niet aan de normen voor verantwoorde en goede zorg en vertoont tekortkomingen. Carpe Diem moet binnen een half jaar de zorg op orde hebben.

Dit is er aan de hand

Op 17 februari, 2 en 3 maart 2022 deed de inspectie onderzoek naar Carpe Diem. De inspectie stelt vast dat Carpe Diem aan geen van de normen voor verantwoorde en goede zorg voldoet. Door de tekortkomingen op de terreinen 'de cliënt centraal', 'deskundige zorgverlener' en 'sturen op kwaliteit en veiligheid', zien we risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg.

Beeld: ©IGJ

De inspectie heeft op dit moment niet genoeg vertrouwen in de manier waarop Carpe Diem stuurt op kwaliteit en veiligheid van de zorg. De inspectie zag dat cliëntdossiers niet altijd actueel en compleet zijn. Ook is er onvoldoende deskundig personeel beschikbaar voor de zorg die de cliënten nodig hebben. Carpe Diem heeft nog geen plan voor het verder opleiden van personeel. Daarbij houdt Carpe Diem niet structureel de kwaliteit van de zorg in de gaten. Carpe Diem stuurt ook niet systematisch op verbetering, zoals door het melden en leren van incidenten. Tijdens het onderzoek zag de inspectie weinig transparantie bij de bestuurders. Zij vertelden dat zij aan verbeteringen zullen werken. Om te volgen of dit ook gebeurt, vindt de inspectie extra toezicht nodig.

Hoe nu verder

Carpe Diem moet zo snel mogelijk, maar uiterlijk voor 11 november 2022 voldoen aan de normen voor goede en veilige zorg. De inspectie volgt dit proces tijdens het verscherpt toezicht nauwgezet. Als het nodig is kan de inspectie verdere maatregelen nemen.

Documenten

Zorginstelling Carpe Diem

Rotterdam