Stichting Zorg Thuis uit Driebergen onder verscherpt toezicht

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Stichting Zorg Thuis uit Driebergen onder verscherpt toezicht gesteld. Zorg Thuis biedt verpleging en verzorging op vijf locaties; één in Driebergen, twee in Zeist, één in Empe en één in Voorst. De zorg voldoet niet aan de normen voor goede zorg. Zorg Thuis moet binnen een half jaar onder het toeziend oog van de inspectie maatregelen nemen om de zorg te verbeteren.

Dit is er aan de hand

In de periode van februari 2020 tot april 2022 bracht de inspectie een aantal bezoeken aan locaties van Zorg Thuis. Ook sprak de inspectie met de raad van bestuur en de raad van toezicht. De kleine verbeteringen die de inspectie ziet bij Zorg Thuis zijn nog onvoldoende om de risico’s voor de kwaliteit en de veiligheid van de zorg weg te nemen.

Verscherpt toezicht Stichting Zorg Thuis

Door veel wisselingen is het management op dit moment niet compleet en niet volledig ingewerkt. Daardoor is er niet genoeg aansturing binnen de organisatie.

Ook heeft Zorg Thuis niet voor alle locaties de kwaliteit en veiligheid van de zorg in beeld. En is de cultuur bij Zorg Thuis in alle lagen van de organisatie niet gericht op leren en verbeteren. Wel ziet de inspectie betrokken zorgverleners die de cliënten goed kennen en weten hoe zij aangesproken en verzorgd willen worden.

Hoe nu verder

De inspectie verwacht dat Zorg Thuis binnen één maand een plan maakt om de zorg te verbeteren. Zorg Thuis moet zo snel mogelijk, maar uiterlijk voor 10 november 2022 voldoen aan de normen voor goede en veilige zorg. De inspectie volgt dit proces tijdens het verscherpt toezicht nauwgezet. Als het nodig is kan de inspectie verdere maatregelen nemen.

Documenten

Stichting Zorg Thuis

Driebergen-Rijsenburg