Verscherpt toezicht voor Rochayda Care in Den Haag

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft thuiszorgaanbieder Rochayda Care onder verscherpt toezicht gesteld. De zorg voldoet niet aan de normen voor kwalitatief goede zorg. Binnen een half jaar moet Rochayda Care maatregelen nemen om dit te verbeteren.

Beeld: ©IGJ

Dit is er aan de hand

Op 29 september bracht de inspectie een bezoek aan Rochayda Care. Dit na een eerder bezoek in maart. De inspectie ziet dat de thuiszorgaanbieder verbeteringen niet snel genoeg doorvoert. Daarnaast lukt het Rochayda Care niet om de inspectie te voorzien van alle gevraagde informatie. Hierdoor voldoet Rochayda Care nog steeds niet aan de normen. 

De inspectie verwacht dat Rochayda Care zorg biedt die aansluit bij de zorgbehoeften van de cliënten. Het is noodzakelijk dat de wijkverpleging als een team samenwerkt met de andere zorgverleners van de cliënten. Zo kunnen zij de cliënten integrale zorg bieden. 

Rochayda Care is verantwoordelijk voor het bewaken, sturen en het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Zo moet de thuiszorgaanbieder zorgen voor voldoende personeel. Ook is een werkcultuur nodig die gericht is op leren en verbeteren.

Hoe nu verder

Rochayda Care moet binnen een half jaar maatregelen nemen om te voldoen aan goede en veilige zorg. De inspectie volgt dit tijdens het verscherpt toezicht nauwlettend. Als het nodig is kan de inspectie verdere maatregelen nemen.

Documenten

Rochayda Care