Video Toezicht op de wijkverpleging in 2022

Hoe is de kwaliteit van de zorg in de wijkverpleging en wat zijn risico’s? Daarnaar keek de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in 2022. In deze video vertellen de hoofdinspecteur en het afdelingshoofd Verpleging en Verzorging wat de inspectie opviel tijdens het toezicht op de wijkverpleging in 2022.

*Rustige muziek* 

Logo Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verschijnt in beeld. 

Beeldtekst: Beeld van de wijkverpleging 2022.

Angela van der Putten – hoofdinspecteur Jeugd en Maatschappelijke zorg:
De wijkverpleging staat voor een grote uitdaging.
Er zijn steeds meer mensen die zorg thuis nodig hebben, en die zorg thuis wordt intensiever en complexer.
Mantelzorgers zijn zwaar belast en de wijkverpleging heeft te maken met personeelstekorten.

Kunnen zorgaanbieders van wijkverpleging onder deze omstandigheden goede en veilige zorg blijven leveren?
Daar hebben we naar gekeken als Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.
Dit beeld van de wijkverpleging is gebaseerd op 200 inspecties die we in 2022 hebben uitgevoerd, op 168 meldingen die we hebben ontvangen en op andere informatie uit Toezicht.

Beeldtekst: Wat zag de inspectie in 2022 bij aanbieders van wijkverpleging?

Leonie ten Cate – hoofd Verpleging en Verzorging: 
We zien dat er veel goed gaat in de wijkverpleging, ondanks de uitdagende omstandigheden.
Cliënten krijgen bij de meeste zorgaanbieders professionele en veilige zorg die past bij hun persoonlijke situatie.
Deze zorgaanbieders verbeteren en bewaken continu de kwaliteit van de zorg.
Wijkverpleegkundigen spelen hierin een cruciale rol.
Wat we zien is dat zorgaanbieders oplossingen zoeken voor de personeelstekorten in de wijkverpleging.
Vooral de grotere aanbieders kijken echt naar andere manieren om de zorg te organiseren met minder mensen, en we zien er goede voorbeelden van.
Zo zagen we een zorgaanbieder die werkt vanuit de sociale benadering van dementie.
Met inzet van welzijnsmedewerkers, die een thuiswonende oudere met dementie en zijn naaste ondersteunen, helpen met levensvragen rondom dementie en nadrukkelijk kijken
naar wat iemand nog wél kan.
Dat ontlast de zorgverlener en maakt dat deze meer tijd heeft voor de daadwerkelijke zorgvragen.
Een ander voorbeeld is de inzet van zorgtechnologie zoals beeldbellen met cliënten via iPads.
Of de inzet van medicatiedispensers die medicatie thuis verstrekken, zodat er niet steeds iemand langs hoeft te komen, en dat bespaart tijd.

*Muziek* 

Beeldtekst: Welke risico’s ziet de inspectie? 

Leonie ten Cate – hoofd Verpleging en Verzorging: 
We zagen ook dingen die niet goed gingen.
Niet bij alle zorgaanbieders krijgen cliënten de professionele en veilige zorg die ze nodig hebben.
We zagen dat vooral bij een deel van de kleine aanbieders, dat wil zeggen met minder dan 50 cliënten in zorg.
En wat we specifiek zien bij deze zorgaanbieders is dat zorgbestuurders onvoldoende kennis en vaardigheden hebben om te sturen op de zorgorganisatie.
En dat heeft effect op de kwaliteit van de zorg.
Ze hebben bijvoorbeeld niet goed in beeld hoe het echt gaat met cliënten.
Sommige van deze aanbieders zijn niet aangehaakt bij regionale samenwerking of op nieuwe ontwikkelingen in de zorg, zoals de inzet van zorgtechnologie.
En soms zijn er vermoedens van zorgfraude of van zorgverwaarlozing.
Wat betekent dat cliënten niet de zorg krijgen die ze nodig hebben.
Als we zien dat zorgaanbieders geen goede zorg leveren, nemen we maatregelen, zoals verscherpt toezicht of een aanwijzing.
In 2022 ging het om één of meer maatregelen bij 18 verschillende zorgaanbieders.
Van die 18 waren 17 kleine aanbieders.

Angela van der Putten – hoofdinspecteur Jeugd en Maatschappelijke zorg:
Samengevat: we zien dat de zorgaanbieders van wijkverpleging alle zeilen bijzetten om goede en veilige zorg te leveren.
We zien wel verschillen.
De grote aanbieders lukt het vaker dan kleine aanbieders om die zorg goed te kunnen leveren.
Als de kleine aanbieders het wel lukt om goede en veilige zorg te leveren, zien we dat de wijkverpleegkundige een belangrijke rol heeft om de kwaliteit van zorg te bewaken.

*Muziek* 

Beeldtekst: Wat doet de inspectie in 2023 bij haar toezicht op de wijkverpleging? 

Angela van der Putten – hoofdinspecteur Jeugd en Maatschappelijke zorg:
We blijven natuurlijk in contact met de zorg.
We spreken met elkaar over personeelstekorten en hoe het beste passende zorg geleverd kan worden.
We blijven natuurlijk ook aanbieders van wijkverpleging bezoeken, ook de kleine aanbieders.
We letten in ons toezicht extra op de kwaliteit van de langdurige, intensieve zorg thuis, waar die cliënten het meest kwetsbaar zijn.
Als een aanbieder deze intensieve zorg levert, zullen we met name kijken of de randvoorwaarden aanwezig zijn om die intensieve zorg ook te kunnen leveren.

*Muziek speelt en fadet uit* 

Logo Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verschijnt in beeld. 

Beeldtekst: Ga voor meer informatie naar www.igj.nl/wijkverpleging. 
Duidelijk.
Onafhankelijk.
Eerlijk.