Managementsamenvatting Beeld van de wijkverpleging in 2022

Hoe is de kwaliteit van de zorg in de wijkverpleging en wat zijn risico’s? Daarnaar keek de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in 2022. De inspectie bracht 200 bezoeken aan aanbieders van wijkverpleging en ontving 168 meldingen over wijkverpleging. Hierbij keek de inspectie ook naar 7 actuele thema’s in de wijkverpleging.

In deze managementsamenvatting staan de belangrijkste conclusies over de wijkverpleging en de bevindingen rondom de 7 actuele thema’s. Ook wordt toegelicht waarop de inspectie dit beeld baseert.