Einde verscherpt toezicht wijkverpleging Health Care Zuid Holland (Den Haag)

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft het verscherpt toezicht op Health Care Zuid Holland (Den Haag) beëindigd. Health Care Zuid Holland heeft de nodige verbeteringen in de wijkverpleging doorgevoerd.

Meter waarbij de wijzer op een groen vlak staat, wat einde maatregel betekent.
Beeld: ©IGJ

Dit was er aan de hand

Sinds half november vorig jaar stond Health Care Zuid Holland (Den Haag) onder verscherpt toezicht omdat er tekortkomingen waren in de zorg. Er waren verbeteringen nodig voor het bieden van goede en veilige zorg.

Dit heeft Health Care Zuid Holland gedaan

Zorgverleners houden de gezondheid en het welzijn van hun cliënten nu goed bij. Daar hebben de zorgverleners ook onderling overleg over. Ook het geven van medicijnen gaat veilig en volgens de regels. Health Care Zuid Holland gebruikt kwaliteitsinformatie om de kwaliteit en de veiligheid van de zorg te verbeteren.

Hoe nu verder

De inspectie heeft er vertrouwen in dat Health Care op de ingeslagen weg door gaat. Daarom heeft de inspectie het verscherpt toezicht beëindigd. 

Health Care Zuid Holland is gevestigd in Den Haag. Niet te verwarren met Stichting Health Care in Rijswijk en The Healthcare, ook in Rijswijk.

Documenten

Einde verscherpt toezicht Health Care Zuid Holland B.V. Den Haag, november 2023

Instellingsrapport Health Care Zuid Holland B.V. Den Haag, februari 2024

Health Care Zuid Holland

Den Haag