Opleggen en einde aanwijzing voor Stichting Brunnera in Almelo

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de aanwijzing voor Stichting Brunnera beëindigd. Eerder ontving Brunnera een aanwijzing omdat de wijkverpleging in Almelo en omgeving risico’s met zich meebracht voor de veiligheid van de cliënten. Brunnera heeft die risico’s binnen 1 maand weggenomen.

Meter waarbij de wijzer op een groen vlak staat, wat einde maatregel betekent.
Beeld: ©IGJ

Dit was er aan de hand

Op 21 september en 17 oktober vorig jaar bezocht de inspectie Brunnera. Dit na een eerder bezoek in 2022. De inspectie zag onder meer dat de zorgverleners niet over actuele informatie beschikten bij cliënten. Zo ontbraken actuele toedienlijsten voor het toedienen van insuline. Dit bracht grote risico’s voor de veiligheid van de cliënten met zich mee. Ook werden afspraken en de situatie van de cliënten over onder andere de insuline van de cliënten, niet goed bijgehouden in dossiers.

Op 20 november gaf de inspectie Brunnera een aanwijzing, omdat de inspectie er onvoldoende vertrouwen in had dat Brunnera zonder ingrijpen van de inspectie in staat was de zorg te verbeteren. Brunnera moest zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 maand de risico’s wegnemen.

Wat heeft Brunnera gedaan

De tekortkomingen zijn voldoende opgelost. De inspectie heeft dit op 21 december getoetst. Het is nu inzichtelijk wat de afspraken met cliënten over de insulinetoediening zijn. Zo kunnen de zorgverleners volgens de afspraken werken. De zorgverleners beschikken over actuele toedienlijsten. 

Hoe nu verder

Brunnera voldoet nu aan de normen uit de aanwijzing. Daarmee heeft de inspectie de aanwijzing beëindigd. De inspectie blijft Brunnera in het reguliere toezicht volgen.

Documenten

Brunnera

Almelo