Toetsingskader Toezicht kwaliteit van evenementenzorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ziet toe op de naleving van een groot aantal wetten, regels en veldnormen. Om transparant te zijn over wat de inspectie toetst, maakt de inspectie toetsingskaders voor verschillende onderdelen van de gezondheidszorg. 

In dit toetsingskader beschrijft de inspectie wat zij beoordeelt en toetst in de evenementenzorg.

Een toetsingskader bestaat uit een aantal normen en daarbij horende toetsingscriteria. Deze zijn gebaseerd op wet- en regelgeving, richtlijnen, veldnormen en handreikingen die beroepsorganisaties van zorgverleners en branchepartijen hebben opgesteld.