Brief bevindingen toezicht RJII locatie Horsterveen

In deze brief staan de bevindingen van twee inspectiebezoeken aan RJJI locatie Horsterveen. Het gaat om een inspectiebezoek op 28 oktober 2021 en op 12 mei 2022.