Rapport Mutsaersstichting in Venlo

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de Mutsaersstichting te Venlo onder verscherpt toezicht gesteld. De Mutsaersstichting biedt hulp aan jongeren en hun gezinnen in Limburg en Noord-Brabant. Tijdens het verscherpt toezicht krijgt de jeugdhulpaanbieder de kans om binnen bepaalde tijd de tekortkomingen die de inspectie heeft gezien weg te nemen. Rapport en kennisgevingsbrief van de IGJ en reactie van de Mutsaersstichting.

De jeugdhulp vertoont op het moment van toezicht grote tekortkomingen, verbetering is noodzakelijk. De Mutsaersstichting moet die tekortkomingen binnen 6 maanden wegnemen.