Gezinshuis SamSam, Heerlen

In december 2021 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: inspectie) toezicht uit bij Gezinshuis SamSam in Heerlen. We zijn positief over de lerende houding en de wil van het gezinshuis om processen te verbeteren. 

De voorgenomen acties geven de inspectie vertrouwen dat de verbeterpunten worden opgepakt en uitgevoerd. De inspectie acht de aanbieder in staat verantwoorde hulp te bieden.