Stichting Bissy4kids, Oentsjerk

In mei 2021 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: de inspectie) toezicht uit bij het gezinshuis van Stichting Bissy4kids (hierna: Bissy4kids) in Oentsjerk. Bissy4kids voldoet grotendeels aan de getoetste normen. De inspectie acht daarom Bissy4kids in staat verantwoorde jeugdhulp te bieden en is positief over de betrokkenheid van zowel het bestuur als de hulpverleners bij de jeugdigen. 

De inspectie heeft daarnaast vertrouwen in de door Bissy4kids (voor)genomen verbetermaatregelen naar aanleiding van het toezicht van de inspectie. De inspectie verwacht dat deze verbetermaatregelen ertoe leiden dat jeugdigen en ouders meer regie krijgen over hun leven en welbevinden. Tenslotte vertrouwt de inspectie erop dat Bissy4kids verbetermaatregelen treft voor de normen waarop verbetering mogelijk is.