Rapportbrief De Gelukkige Dolfijntjes, Schagen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bracht op 18 mei 2021 een bezoek aan de RimiKo Zorggroep, locatie KDC De Gelukkige Dolfijntjes in Schagen. Doel van het toezicht was om te bepalen of De Gelukkige Dolfijntjes verantwoorde hulp biedt. 
 

De inspectie ziet dat er vanuit kleinschaligheid en betrokkenheid, persoonsgerichte hulp op maat wordt geboden aan een kleine groep jeugdigen. Tegelijkertijd constateert de inspectie dat de aanbieder zich verder moet professionaliseren. 

Daarnaast is duidelijk geworden dat De Gelukkige Dolfijntjes op korte termijn wordt overgenomen door Stichting Esdégé-Reigersdaal. De inspectie heeft er vertrouwen in dat deze zorgaanbieder de benodigde kwaliteitsverbeteringen tot stand kan brengen. 

De inspectie volgt de overname van de Gelukkige Dolfijntjes door Stichting Esdégé-Reigersdaal en houdt daarmee zicht op de continuïteit van de zorg en de voortgang van de geconstateerde verbeterpunten. De inspectie zal in haar reguliere toezicht hierover in gesprek gaan met Stichting Esdégé-Reigersdaal.