Gezinshuis Casa Eliana, Made

In april 2021 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een toets nieuwe jeugdhulpaanbieder uitgevoerd bij gezinshuis Casa Eliana te Made. Doel van het toezicht was om te bepalen of gezinshuis Casa Eliana verantwoorde hulp biedt.

De inspectie is positief over de lerende houding vanuit de organisatie en de wil en inzet van gezinshuis Casa Eliana om processen te verbeteren in afstemming met de hoofdaanbieder Vigere. De voorgenomen verbeteracties geven de inspectie vertrouwen in het aanpakken van de verbeter- en aandachtspunten.

Gezinshuis Casa Eliana voldeed op het moment van het toezicht grotendeels aan drie van de zeven normen uit het toetsingskader Nieuwe aanbieders jeugdhulp. Inmiddels heeft gezinshuis Casa Eliana maatregelen genomen, zodat wordt voldaan aan zes van de zeven normen.  

De inspectie verwacht dat gezinshuis Casa Eliana maatregelen neemt om te voldoen aan alle normen. Er is nog verbetering nodig op het onderwerp:

  • Hulpverleners maken professionele afwegingen over de veiligheid van jeugdigen.

Ook zijn er diverse aandachtspunten voor Casa Eliana en de hoofdaannemer Vigere geformuleerd. 

De inspectie verwacht dat gezinshuis Casa Eliana met de hoofdaanbieder Vigere bovenstaand verbeterpunt en de aandachtspunten vertaalt in een verbeterplan met concrete maatregelen om de geconstateerde tekortkomingen op te heffen, inclusief termijnen waarbinnen deze maatregelen geïmplementeerd zijn.