Zorgen over jongeren met een complexe hulpvraag buiten de gesloten jeugdhulp

De inspectie maakt zich grote zorgen dat jongeren buiten de gesloten jeugdhulp (JeugdzorgPlus) te maken hebben met vrijheidsbeperkende maatregelen, zonder dat hun rechtsbescherming geborgd is.

Aanbieders van verschillende vormen van ambulante en residentiƫle hulp zien, met de af- en ombouw van de gesloten jeugdhulp, de complexiteit in problematiek van jongeren toenemen. Zij hebben te maken met jongeren die zonder behandeling een gevaar voor zichzelf of voor anderen vormen en die niet direct open staan voor hulp.

De inspectie stelt vast dat aanbieders binnen de open jeugdhulp er over het algemeen niet in slagen deze jongeren tijdig passende hulp te bieden zonder inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen. Daarnaast hebben jongeren en medewerkers regelmatig te maken met gevaarlijke situaties. Dit alles blijkt uit de uitvraag onder 80 aanbieders van hulp aan deze jongeren.