Terugroepactie Zinbryta 150 mg (recall)

De firma Biogen Idec Ltd heeft in overleg met het Europese geneesmiddelenagentschap en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting besloten om het geneesmiddel Zinbryta (daclizumab, registratienummer  EU/1/16/1107/001) uit de markt terug te roepen. De reden hiervoor is dat de Europese handelsvergunning voor Zinbryta wordt geschorst. Deze schorsing vindt plaats naar aanleiding van meldingen van bijwerkingen als ontsteking van de hersenen bij patiënten die met Zinbryta werden behandeld.

Wat is Zinbryta?

De werkzame stof in Zinbryta is daclizumab. Dit is een type geneesmiddel dat een monoklonaal antilichaam wordt genoemd. Zinbryta wordt gebruikt voor de behandeling van vormen van multiple sclerose (MS) bij volwassenen waarbij herhalingen van aanvallen voorkomen.

Om welke partijnummers gaat het?

Het gaat om alle partijnummers. Het product wordt helemaal van de markt gehaald.

  • Bericht voor patiënt
    De artsen zullen contact opnemen met patiënten die momenteel behandeld worden met Zinbryta® om een andere behandelmethode te bespreken. Patiënten die tot 6 maanden geleden nog met Zinbryta zijn behandeld, moeten onmiddellijk contact opnemen met hun arts wanneer er symptomen optreden als langdurige koorts, ernstige hoofdpijn, misselijkheid of braken.
  • Bericht  voor apothekers
    Er is in Nederland slechts één apotheek die het product afneemt.
  • Bericht voor de groothandel
    Er is in Nederland slechts één groothandel die het product heeft geleverd.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met Biogen Nederlands B.V.

Telefoonnummer: 020 542 2000

E-mailadres: medinfo@biogen.com