Circulaire 'Handhavend optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers'

Vanaf 22 augustus 2023 tot en met 21 augustus 2024 geldt de onderstaande versie 2023-01-IGJ van de circulaire ‘Handhavend optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers'. Het gaat om een verlenging van de eerdere versie van deze circulaire uit 2022 die op 21 augustus 2023 verliep. Deze circulaire is met een jaar verlengd. 

Het ministerie van VWS en de IGJ hebben het afgelopen jaar gesproken over de circulaire in het kader van kwaliteit, veiligheid en beschikbaarheid van geneesmiddelen. De komende periode werkt het ministerie van VWS in samenspraak met de IGJ aan een beleidsregel die de circulaire gaat vervangen. Het ministerie van VWS neemt betrokken partijen mee bij de uitwerking van de beleidsregel. Betrokken partijen krijgen tijdig informatie over de inhoud van de beleidsregel en de invulling van het toezicht hierop.

Het ministerie van VWS en de IGJ vinden dat er een wettelijk kader moet zijn voor het doorleveren van eigen bereidingen. De Europese Commissie heeft op 26 april 2023 voorstellen gepubliceerd voor nieuwe Europese geneesmiddelenwetgeving. Het ministerie van VWS en de IGJ zetten zich in om het collegiaal doorleveren van bereidingen juridisch mogelijk te maken.

Sinds 2002 bestaan er circulaires over het handhavend optreden bij het collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers. Eerdere versies zijn te vinden in het archief van deze website.