Aflevering alternatieven voor Co-trimoxazol 480 mg tabletten toegestaan tot en met 14 september 2024

Vanwege een tekort aan ‘Co-trimoxazol 480 mg tabletten’ mogen fabrikanten, groothandelaren en apotheekhoudenden alternatieve geneesmiddelen afleveren aan artsen. Deze geneesmiddelen moeten uit een andere Europese lidstaat komen. Als alternatieven commercieel niet beschikbaar zijn in een andere Europese lidstaat, mogen partijen ze ook uit het Verenigd Koninkrijk of uit een MRA-land (Australië, Canada, Israël, Japan, Nieuw-Zeeland, Zwitserland of de Verenigde Staten) halen.

Het gaat alleen om alternatieve geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof, sterkte en toedieningsvorm voor:

  • Co-trimoxazol CF 480 mg, tabletten (RVG 55505)

Partijen hoeven vooraf geen individuele toestemming te vragen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Ze hoeven ook geen administratie van artsenverklaringen bij te houden.

Toestemming is tijdelijk 

De handelsvergunninghouder geeft aan dat naar verwachting het geneesmiddel uiterlijk 14 september 2024 weer voldoende op voorraad is. De toestemming geldt daarom voorlopig tot en met 14 september 2024.

Lees meer informatie en de voorwaarden in het besluit met kenmerk 2024-3005175/IT2096057 in de Staatscourant.

Op de hoogte blijven van nieuwe besluiten?

Als u op de hoogte wilt blijven van nieuwe besluiten voor aflevering van alternatieve geneesmiddelen, dan kunt u zich abonneren op besluiten van geneesmiddelen. U ontvangt dan een e-mail zodra wij een besluit publiceren op onze website.