Aflevering alternatieven voor Etoposide, 20 mg/ml, concentraat voor oplossing voor infusie toegestaan tot en met 2 september 2024

Vanwege een tekort aan ‘Etoposide, 20 mg per ml, concentraat voor oplossing voor infusie’ mogen fabrikanten, groothandelaren en apotheekhoudenden alternatieve geneesmiddelen afleveren aan artsen. Deze geneesmiddelen moeten uit een andere Europese lidstaat komen. Als alternatieven commercieel niet beschikbaar zijn in een andere Europese lidstaat, mogen partijen ze ook uit het Verenigd Koninkrijk of uit een MRA-land (Australië, Canada, Israël, Japan, Nieuw-Zeeland, Zwitserland of de Verenigde Staten) halen.

Het gaat alleen om alternatieve geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof, sterkte en toedieningsvorm voor:

  • Toposin 20 mg/ml, concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie (RVG 16010)
  • Etoposide Fresenius Kabi 20 mg/ml, concentraat voor oplossing voor infusie (RVG 110921)
  • Etoposide Accord 20 mg/ml, concentraat voor oplossing voor infusie (RVG 113482) 
  • Eposin, concentraat voor oplossing voor infusie 20 mg/ml (RVG 16307)

Partijen hoeven vooraf geen individuele toestemming te vragen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Ze hoeven ook geen administratie van artsenverklaringen bij te houden.

Toestemming is tijdelijk

De handelsvergunninghouders geven aan dat het nog niet duidelijk is wanneer het geneesmiddel weer voldoende op voorraad is. De toestemming geldt daarom voorlopig tot en met 2 september 2024.

Lees meer informatie en de voorwaarden in het besluit met kenmerk 2024-3002886/IT2095720 in de Staatscourant

Op de hoogte blijven van nieuwe besluiten?

Als u op de hoogte wilt blijven van nieuwe besluiten voor aflevering van alternatieve geneesmiddelen, dan kunt u zich abonneren op besluiten van geneesmiddelen. U ontvangt dan een e-mail zodra wij een besluit publiceren op onze website.