Beschikbaarheidsproblemen antibiotica voor kinderen

Er zijn op dit moment beschikbaarheidsproblemen met verschillende antibiotica. Het gaat specifiek om antibioticadranken die vooral worden gebruikt voor de behandeling van infecties bij kinderen. Er zijn meerdere oorzaken voor deze beschikbaarheidsproblemen. Voor de behandeling van infecties bij kinderen zijn er nog beperkte voorraden van alternatieven beschikbaar. Dat melden het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). 

Update 13 maart 2024
De commissie Acute Tekorten Geneesmiddelen van het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen (LCG) heeft een nieuw alert met aangepaste behandeladviezen gepubliceerd. Het behandeladvies van 5 maart 2024 komt daarmee te vervallen. Het doel van het alert is om de beperkte voorraad van antibiotica optimaal te gebruiken. Het gaat om een aangepast behandeladvies voor amoxicilline/clavulaanzuur suspensie. Amoxiciline poeder voor suspensie 50 mg/ml is per 11 maart weer leverbaar, en kan als alternatief gebruikt worden. 

Update 6 maart 2024
De commissie Acute Tekorten Geneesmiddelen van het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen (LCG) heeft een alert met aangepaste behandeladviezen gepubliceerd om de beperkte voorraad van antibiotica optimaal te gebruiken. Het gaat om adviezen over het voorschrijven van antibiotica, maar ook over mogelijke alternatieven voor volwassenen en kinderen.
De situatie wordt door het Meldpunt geneesmiddelentekorten en -defecten nauwlettend in de gaten gehouden. Het Meldpunt is ook in contact met de bedrijven over de verwachte beschikbaarheid. Deze beschikbaarheidsinformatie kan mogelijk nog veranderen.

Het Meldpunt geneesmiddelentekorten en -defecten heeft meldingen ontvangen voor de volgende dranken: 

  • claritromycine
  • azitromycine
  • amoxicilline  
  • amoxicilline/clavulaanzuur

Er is niet één oorzaak aan te wijzen waardoor de beschikbaarheidsproblemen optreden. Zo zijn er onder andere productieproblemen en een stijgende vraag.

Medicijnen uit het buitenland

De IGJ heeft tekortenbesluiten afgegeven, waardoor apothekers en groothandelaren tijdelijk vergelijkbare medicijnen uit het buitenland mogen halen. Deze maatregel voorziet niet volledig in de behoefte, omdat andere Europese landen ook tekorten met antibiotica hebben en de levertijd meerdere dagen tot weken is.

Optimale inzet beschikbare voorraden

Het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen (LCG) gaat in gesprek met betrokken beroepsgroepen om te kijken hoe de beperkte hoeveelheden optimaal kunnen worden ingezet. Het LCG werkt hiervoor verschillende scenario’s uit. Het CBG, de IGJ en de KNMP zijn hier nauw bij betrokken.  

Over Meldpunt tekorten

De IGJ houdt toezicht op de kwaliteit van onder meer de geneesmiddelen en gezondheidszorg in Nederland. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen beoordeelt medicijnen en is betrokken bij de toelating op de markt. De IGJ en het CBG coördineren samen het Meldpunt geneesmiddelentekorten en -defecten.

Als er nieuwe informatie beschikbaar is, zullen we een update plaatsen bij dit bericht.