Verminderde beschikbaarheid van medicijn clobazam

Het medicijn clobazam is tijdelijk minder beschikbaar in Nederland. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseren daarom apothekers en apotheekhoudende huisartsen om patiënten tijdelijk voor maximaal één maand medicatie mee te geven. Op die manier blijft het medicijn beter beschikbaar. Clobazam wordt gebruikt voor de behandeling van angst- en spanningstoestanden en als aanvullende therapie bij epilepsie. De 10 mg-tabletten zijn tijdelijk minder beschikbaar, veroorzaakt door productieproblemen.

Clobazam is een geneesmiddel op lijst II van de Opiumwet. Voor het importeren van geneesmiddelen op de Opiumwet is een in- en uitvoerontheffing nodig. Door de feestdagen duurt het langer dan gebruikelijk om een in- dan wel uitvoerontheffing aan te vragen. Het afgeven door de IGJ van een tekortenbesluit (toestemming om het middel uit het buitenland te halen) is daarom op dit moment niet zinvol.

Advies aan apothekers

Geef patiënten een kleinere hoeveelheid Clobazam 10 mg-tabletten mee, maximaal voor 1 maand. Houd daarbij rekening met de voorraad die een patiënt thuis nog heeft. Dit advies geldt vooralsnog tot en met maart 2024.

Door deze beperkte uitgifte verwachten we dat de zorg voor patiënten die clobazam gebruiken voldoende gewaarborgd blijft tot er weer voldoende voorraad beschikbaar is. Het advies van de IGJ en CBG is afgestemd met apothekersorganisatie KNMP en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Het CBG en de IGJ houden nauw contact met de bedrijven over de verwachte leveringen.