Veelgestelde vragen over melatonine

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft in samenwerking met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) het toezicht op melatonine bevattende producten geïntensiveerd. De handelaren en/of producenten van melatonine bevattende producten die bekend zijn bij de IGJ zijn per brief hiervan op de hoogte gesteld. In november en december van 2019 zijn inspecties uitgevoerd bij tien fabrikanten en groothandelaren die melatonine-houdende producten verhandelen.

Tijdens de inspecties zijn monsters genomen van 84 verschillende melatonine bevattende producten die niet als geneesmiddel geregistreerd zijn.  Bekijk een update van de toezichtactiviteiten en de behaalde resultaten.

De inspectie heeft een lijst opgesteld met melatonine bevattende producten die zij na onderzoek als geneesmiddel heeft aangemerkt en die ten tijde van het onderzoek zonder handelsvergunning op de Nederlandse markt werden verhandeld: Lijst melatonineproducten. De desbetreffende groothandelaren en fabrikanten zijn hierover geïnformeerd en hebben een maatregel opgelegd gekregen.

Veiligheid en risico's van melatonine