Toetsingskader VOG Gehandicaptenzorg

De inspectie kijkt in de zomer van 2024 of medewerkers in de gehandicaptenzorg een geldige verklaring omtrent het gedrag (VOG) hebben. Een geldige VOG is verplicht om aan te tonen dat een werknemer geen justitieel verleden heeft dat een risico vormt voor het werken voor lichamelijk of verstandelijk gehandicapten. In het toetsingskader voor het thema VOG beschrijft de inspectie waar zij naar kijkt bij de controles bij zorgaanbieders.

De inspectie controleert of de zorgaanbieder, die zorg levert op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz), in bezit is van juiste en echte VOG’s voor alle medewerkers. 

We checken:

 • De VOG’s van alle zorgverleners die zorg verlenen aan zijn cliënten, zijn aanwezig bij de zorgaanbieder.
  Denk hierbij ook aan zzp’ers (via een bemiddelingsbureau) of inhuur zorgverleners van een dienst- uitzend- of detacheringsbureau.
   
 • De VOG van andere personen dan zorgverleners die beroepsmatig met zijn cliënten in contact kunnen komen, zijn aanwezig bij de zorgaanbieder.
   
 • De VOG voldoet aan de verplichte specificaties (juistheid): 
  • VOG is leesbaar en volledig
  • VOG toont een passend screeningsprofiel 
  • De afgiftedatum van de VOG is op of voor datum start werkzaamheden. En maximaal drie maanden voordat de zorgverlener (of ander persoon die beroepsmatig in contact komt met de client) voor de zorgaanbieder gaat werken.
    
 • De originele papieren VOG voldoet aan de kenmerken van echtheid: 
  Het papier is voorzien van een raster en het blauwe rijkslogo.

Meer informatie over dit toezicht

Meer informatie en uitleg over dit toezicht vindt u bij Waarom een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) belangrijk is.