Toetsingskader gemachtigden medische hulpmiddelen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op bedrijven in Nederland die fabrikanten vertegenwoordigen van buiten de Europese Unie die hun medische hulpmiddelen op de Europese markt brengen. De inspectie houdt zo toezicht op de kwaliteit en de veiligheid van medische hulpmiddelen van buiten Europa.

Bij dit toezicht gebruikt de inspectie dit toetsingskader.