Toetsingskader Integrale geboortezorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd maakt toetsingskaders voor onderdelen van de gezondheidszorg. Een toetsingskader bestaat uit een aantal normen en daarbij horende toetsingscriteria. Deze zijn gebaseerd op wet- en regelgeving en op zogeheten ‘veldnormen’ die beroepsorganisaties van zorgverleners hebben opgesteld. Hier toetst de inspectie op.

Het toetsingskader Integrale geboortezorg is een kader voor het toezicht op de integrale geboortezorg en in het bijzonder het in kaart brengen van de voortgang van de invoering van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG).