Toetsingskader Medicamenteuze pijnstilling tijdens bevalling

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet toe op de naleving van een groot aantal wettelijke– en veldnormen. Om transparant te zijn over wat de inspectie toetst, maakt de inspectie toetsingskaders voor onderdelen van de gezondheidszorg. Een toetsingskader bestaat uit een aantal normen1 en daarbij horende toetsingscriteria2. Die zijn gebaseerd op wet- en regelgeving, en zogeheten ‘veldnormen’ die beroepsorganisaties van zorgverleners hebben opgesteld. Hier toetst de inspectie op.

De wetgeving en veldnormen in dit toetsingskader zijn het uitgangspunt voor het toetsen van de organisatie en uitvoering van medicamenteuze pijnstilling tijdens de bevalling. De inspectie gebruikt dit toetsingskader met ingang van 1 september 2019.