Richtlijn calamiteitenrapportage

Deze richtlijn beschrijft wat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd van een zorginstelling verwacht van de calamiteitenrapportage van een zorgaanbieder. De inspectie kijkt bij het rapport van de zorgaanbieder zowel naar de inhoud van de calamiteit als naar de onderzoeksmethode.