Rapport bee-Positive, locaties Maastricht en Gulpen

In maart 2024 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onaangekondigd toezicht uit bij bee-Positive B.V., locaties Maastricht en Gulpen. Dit toezicht vond plaats in het kader van het landelijke toezicht dat de inspectie in 2024 uitvoert bij aanbieders die een alternatief bieden voor de JeugdzorgPlus en/of aanbieders die hulp bieden aan jeugdigen met complexe, meervoudige problematiek, die zich onttrekken aan hulp en/of een gevaar zijn voor zichzelf of hun omgeving.

De voorgenomen verbeteracties en inzet van de bestuurder geven de inspectie vertrouwen in het aanpakken van de verbeterpunten. De inspectie is positief over het beoogde effect op jeugdigen en hun ouders. De inspectie acht bee-Positive in staat om verantwoorde hulp te bieden en blijft de ontwikkelingen op basis van het reguliere toezichtproces volgen.