ZIKOS-afdeling, Pactum in Zetten

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de afdeling Zeer Intensieve Observatie en Stabilisatie (ZIKOS) van Pactum in Zetten onder verscherpt toezicht gesteld. In  februari en maart 2024 voerde de inspectie onaangekondigd toezicht uit naar aanleiding van ernstige signalen van jongeren die op deze afdeling verbleven. Doel van het toezicht was om de actuele veiligheid en kwaliteit van hulp op de ZIKOS-afdeling te onderzoeken.

De inspectie constateerde dat op het moment van toezicht op 15 februari 2024 de kwaliteit van de hulp op de afdeling ZIKOS in Zetten onvoldoende was.

De aanbieder heeft direct na het toezicht maatregelen genomen en besloten geen nieuwe jongeren meer op te nemen. Er verblijven nog enkele jongeren op de ZIKOS-afdeling, daarom vindt de inspectie het noodzakelijk om de voortgang van de benodigde verbeteringen te volgen. Tijdens het verscherpt toezicht krijgt de jeugdhulpaanbieder zes maanden de tijd de tekortkomingen die de inspectie heeft gezien weg te nemen. Hier lees je het rapport en de kennisgeving bij dit verscherpt toezicht.