Onderzoeksrapport Hoe het lukt

Hoe komen zorgaanbieders tot goede zorg voor mensen met een ernstig verstandelijke beperking (EVB+) en moeilijk verstaanbaar gedrag? Daar deed de Erasmus Universiteit Rotterdam onderzoek naar, in opdracht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). In dit rapport staan de resultaten. 

Onderzoekers van Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) hebben bij 3 organisaties praktijken van goede zorg geobserveerd door diensten mee te draaien. Ook interviewden ze verwanten, begeleiders, hun leidinggevenden, gedragskundigen, directie en bestuur.

Bij dit onderzoek is gekozen voor de Safety-II-benadering. Deze methode legt de nadruk op dat wat goed gaat. Hiermee wil de inspectie zorgaanbieders stimuleren om meer inzicht te krijgen in wat werkt voor deze doelgroep. Volgens Safety-II is het in complexe situaties betekenisvol om te leren van situaties waarin processen goed verlopen. Dit in tegenstelling tot Safety-I, waar ervan uitgegaan wordt dat het analyseren van fouten inzicht biedt in de noodzakelijke oplossingen.