Rapport: Zorgen over aanhoudende lange wachttijden Veilig Thuis

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) maakt zich zorgen over de aanhoudende wachtlijsten en de lange wachttijden bij Veilig Thuis. Bij enkele Veilig Thuis-organisaties zijn verbeteringen zichtbaar. Maar geen enkele organisatie voert zijn taken uit binnen de wettelijke termijnen die daarvoor zijn vastgesteld. Dit is een risico voor de veiligheid van kinderen en gezinnen die hulp nodig hebben, omdat het nu langer duurt voordat zij passende hulp krijgen.